W tym tygodniu Żydowskie Muzeum Grecji otrzymało certyfikat uznania po zatwierdzeniu go przez Ministerstwo Kultury. Decyzja ta umożliwia dostęp do programów finansowania z UE. Jest to drugie muzeum niepaństwowe, po Miejskim Muzeum Kalavrita Holocaust, które otrzymuje wyrazy uznania od Ministerstwa Kultury i Sportu.

Decyzja jest podejmowana na podstawie oceny działalności muzeum i opiera się na szeregu wymagań ministerstwa kultury. Wymagania te obejmują usługi oferowane zwiedzającym, szkolenie personelu, infrastrukturę i zarządzanie zbiorami.

Proces uznawania dotyczy wszystkich muzeów, które działają od co najmniej trzech lat. Muzea są poddawane dobrowolnej ocenie w oparciu o najlepsze i najnowocześniejsze praktyki w dziedzinie muzealnictwa.

Założone w 1977 r. Muzeum Żydowskie Grecji znajduje się na Place przy ulicy Nikis 39 i oferuje odwiedzającym wgląd w kolekcję ponad 7 000 artefaktów z historii greckich społeczności żydowskich.

Jego zbiory pochodzą z izraelskiej wspólnoty w Atenach oraz z przedmiotów (dokumentów i biżuterii) zwróconych przez rząd bułgarski Żydom wschodniej Macedonii i Tracji. Zbiory dotyczą wszystkich aspektów ludzkiego życia żydowskiego Grecji.

„Muzeum Żydowskie w Atenach jest historycznym miejscem pamięci, nie tylko dla greckich żydowskich świadków i bohaterów Holokaustu, ale dla obywateli całego świata, którzy muszą zachować w swojej pamięci historycznej straszne błędy, które zniszczyły ludzką historię”- oświadczyła minister kultury greckiej, Lina Mendoni.

Mendoni wspomniała o trwających pracach modernizacyjnych muzeów w kraju, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

„Certyfikowane muzea mają zwiększoną szansę na włączenie do programów finansowania i rozwijanie międzynarodowej współpracy z innymi krajami” – powiedziała Mendoni.

W ubiegłym roku Uniwersytet Bar-Ilan oświadczył, że tworzy aplikację w języku hebrajskim, oferującą informacje historyczne na temat społeczności żydowskich, które kiedyś kwitły między innymi w Salonikach, Atenach i Korfu, a które zaginęły podczas Holokaustu.

mm