zwiazek_balkany

Szanowni Państwo,

Posiadamy informację z internetu o działających na Bałkanach organizacjach polonijnych różnego typu. Niektóre są bardzo liczne, ale są i takie, które tworzą dość nieliczne skupiska polonijne w krajach swojego zamieszkania. One mają dość skomplikowaną sytuację istnienia i działania.

Większość organizacji nie ma środków finansowych na swoją, polonijną działalność jaką jest wydawanie swojego pisma, opłacanie strony internetowej swojej Polonii, organizowanie kolonii i obozów letnich dla dzieci i młodzieży, regularne otrzymywanie stypendiów dla naszych studentów (do niedawna nie było nas na listach krajów pretendujących do stypendiów dla studentów) itp.

W związku z tym narodził się pomysł stworzenia na Bałkanach organizacji dachowej (parasolowej) pod nazwą Związek Bałkańskich Organizacji Polonijnych „POLONIKA BAŁKANIKA”. Założenie organizacji otworzyłoby przed nami Polakami perspektywę integracji na Bałkanach i na szeroką działalność zmierzającą do jedności Wielkiej Polskiej Rodziny na obczyźnie. Poprzez spotkania naszych organizacji polonijnych na Bałkanach zmniejszyłaby się odległość pomiędzy nami, nie w sensie geograficznym, ale kulturowym. Poprzez dobrze opracowaną formę współpracy naszych organizacji polonijnych zbliżylibyśmy się do siebie i wspólnie pielęgnowali tożsamość narodową z dala od naszej ojczyzny.
Pomysł zrodził się także z potrzeby piastowania pamięci o ciekawych wydarzeniach na Bałkanach dotyczących bezpośrednio nas Polaków i naszych rodzin, a także i społeczeństwa, w którym żyjemy.

Poprzez różne formy współpracy nowopowstały Związek Bałkańskich Organizacji Polonijnych miałby też za cel przybliżenie, młodemu pokoleniu Polaków, polskiej rzeczywistości związanej z transformacją ustrojową Polski, z jej współczesnym społeczeństwem, a także z kulturą i historią.
Dzięki istnieniu Związku młode pokolenie miałoby także okazję do podjęcia wspólnej działalności na Bałkanach razem ze swoimi rówieśnikami i w ten sposób zbliżyłoby się do siebie.

Oni muszą pamiętać skąd wywodzą się ich korzenie i muszą być dumni z pochodzenia narodowego swoich rodziców i dziadków, a także muszą uczyć się piastować polskie tradycje i przekazywać je z pokolenia na pokolenie. Ale tego my musimy ich nauczyć.
Chcielibyśmy poprzez utworzenie tego związku stać się jedną wielką i prężną Rodziną na Bałkanach.

Z poważaniem,

Organizator spotkania:
Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze i Ambasada RP w Podgoricy

edit Proponowany porządek obrad