Ministerstwo Pracy wprowadza znaczące zmiany w cyfrowej karcie pracy, a także zachęca firmy do szybszego korzystania z niej.

Celem tych zmian pozostają ograniczenie pracy nierejestrowanej i przejrzystość w zakresie zatrudnienia, ale poszukiwane są różne sposoby na ograniczenie biurokratycznych przeszkód, które często utrudniają prawidłowe wdrożenie tego środka.

„Wszelkie zmiany będą uwzględniać zmniejszenie biurokracji dla przedsiębiorstw, tak aby system Ergani działał na korzyść zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców” – powiedział ostatnio minister Adonis Georgiadis, wskazując na powyższe zmiany. Wyjaśnił również, że cyfrowa karta będzie miała zastosowanie dla wszystkich firm, w oparciu o określony harmonogram, zauważając, że zachęty będą dotyczyć dobrowolnego wniosku.

Źródła podają, że planowane zmiany dotyczą zniesienia obowiązku wcześniejszego powiadamiania o godzinach nadliczbowych poprzez złożenie formularza E8 oraz zmian w formularzu E11 za pomocą którego urlop wypoczynkowy pracowników jest deklarowany w systemie Ergani, a także dotyczą one uproszczenia aktualizacji systemu przy przedłużaniu umów. Rozważana jest również elastyczna obecność pracowników.

opr. Krzysztof Drobiński