W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, Kancelaria Prezydenta RP zmienia termin realizacji kolejnych etapów II edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska” skierowanego do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.

O statuetkę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego w placówkach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szczegóły na stronie https://www.prezydent.pl