Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach zawiesza do odwołania zwykłe przyjmowanie interesantów, a tym samym możliwość zapisu w systemie e-konsulat. Przyjmowane będą jedynie osoby, które muszą załatwić sprawę w trybie alarmowym.

W związku z powyższym:

• zawieszeniu ulegnie system rezerwacji wizyt w sprawach wizowych w systemie e-konsulat;
• przyjmowani będą wyłącznie interesanci, których wizyty wynikają z sytuacji losowych i niecierpiących zwłoki, po uprzednim telefonicznym/ korespondencyjnym umówieniu wizyty;
• w sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną;
• zawiesza się spotkania konsularne w sprawach dotyczących działalności polonijnej i zaleca formę korespondencyjną;
• ograniczeniu ulegnie przyjmowanie wniosków wizowych; przyjmowane będą wyłącznie wnioski wynikające z nagłych i nieprzewidzianych sytuacji losowych – po uprzednim telefonicznym/korespondencyjnym umówieniu z Wydziałem Konsularnym.

Warunkiem przyjęcia w Wydziale Konsularnym jest wcześniejsze, korespondencyjne, umówienie ewentualnej wizyty za pośrednictwem adresu emailowego: ateny.amb.wk@msz.gov.pl, który monitorowany jest w trybie ciągłym.

Źródło: Proszę kliknąć tutaj.

Wasza opinia