W dniu 29 lipca 2020 r. miała miejsce ceremonia złożenia listów uwierzytelniających, Prezydentowi Republiki Greckiej Katerinie Sakellaropoulou, przez
Ambasadora RP w Atenach Artura Lomparta.

Po złożeniu listów uwierzytelniających Ambasador Artur Lompart odbył kurtuazyjną rozmowę z Prezydent K. Sakellaropouolou. W spotkaniu wzięli także udział Szef Kancelarii Prezydenta RG Vasilis Papadopoulos, Wiceminister Spraw Zagranicznych ds. Dyplomacji Ekonomicznej i Otwartości Kostas Fragogiannis oraz Kierownik Wydziału Polityczno – Ekonomicznego Ambasady Tomasz Wiśniewski.

Prezydent Republiki Greckiej, Katerina Sakellaropoulou powitała nowego polskiego Ambasadora i złożyła życzenia powodzenia w pełnieniu misji w Grecji. Obie strony zapewniły się o bardzo wysokim poziomie relacji i współpracy w wymiarze europejskim. Rozmowa dotyczyła także kluczowych elementów bieżącej polityki międzynarodowej.

Ambasada RP w Atenach, presidency.gr