ministerstwo gospodarki

Prezentacja atutów gospodarczych Polski i Grecji, możliwości współpracy w sektorze odpadami oraz prywatyzacja przedsiębiorstw to główne tematy Polsko-Greckiego Forum Gospodarczego, które odbędzie 8 lipca 2013 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. W spotkaniu współorganizowanym przez MG wezmą udział prezydenci Polski i Grecji.

Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Grecji w Warszawie oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają do udziału w Polsko-Greckim Forum Gospodarczym, które towarzyszyć będzie wizycie Prezydenta Republiki Greckiej w Polsce Karolosa Papouliasa. Spotkanie skierowane jest szczególnie do przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem greckim i nawiązaniem kontaktów z firmami z tego kraju, a także instytucji i organizacji otoczenia biznesu.

Celem Forum jest wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących dwustronnej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Grecją. PAIiIZ oraz Agencja Invest in Greece zaprezentują możliwości inwestycyjne obu krajów. Dyskusja w trakcie Forum koncentrować się będzie na współpracy w sektorze zarządzania odpadami oraz możliwościach prywatyzacyjnych w Polsce i w Grecji. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami z obu państw.

Forum odbędzie się 8 lipca 2013 r. (poniedziałek) w godz. 12.45–17.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wcześniejsze przybycie (rejestracja od godz. 11.30). Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem greckim i nawiązaniem kontaktów z firmami z tego kraju, a także instytucje i organizacje otoczenia biznesu.

word Program Polsko-Greckiego Forum Gospodarczego

icon blogs Lista przedsiębiorstw greckich

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2013 r. (środa). Osoby zainteresowane uczestnictwem, proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej:   http://www.mg.gov.pl/node/18625

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Udział w Forum jest bezpłatny. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski.

Więcej informacji: Joanna Śliz, Departament Współpracy Dwustronnej i Promocji MG, e-mail: joanna.sliz@mg.gov.pl  oraz Pani Maria Nowakowska, Biuro Współpracy z Zagranicą, Krajowa Izba Gospodarcza, e-mail: mnowakowska@kig.pl, tel.: 22 – 6309783, 6309613.

Źródło: www.mg.gov.pl