Wzorem lat ubiegłych, Ambasada RP w Atenach planuje udział w 17-tym Międzynarodowym Bazarze Charytatywnym, organizowanym przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dziecka” w dniach 26 – 27 listopada 2016r. w hali wystawowej Helexpo w Atenach.

Dziękujemy wszystkim polskim firmom, które już zdecydowały się wesprzeć tę cenną inicjatywę, poprzez przekazanie swoich produktów, które będą wystawiane na polskim stoisku! Zebrane z ich sprzedaży środki zostaną przeznaczone na pomoc stowarzyszeniu charytatywnemu „Przyjaciele Dziecka”.

Zapraszamy polskich przedsiębiorców oraz artystów do rozważenia możliwości wsparcia naszych wysiłków poprzez ekspozycję swoich produktów i wyrobów artystycznych na polskim stoisku. Z uwagi na fakt, iż powierzchnia użyczana na wystawienie produktów jest ograniczona zgłaszającym się firmom zostaną udostępnione miejsca według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 1 listopada br. do p. Urszuli Hopko (tel. 210 6797732, adres mailowy: urszula.hopko@msz.gov.pl ).

Zapraszamy Państwa do udziału!

Ambasada RP w Atenach