Ogłoszenie o rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach w roku szkolnym 2020/2021.

Szkoła Polska ogłasza nabór uczniów do:

Szkoły Podstawowej,
LO
w terminie: od 01.04.2020 r. do 30.09.2021 r.

Zgłoszenia ucznia można pobrać ze strony www.saloniki.orpeg.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wykaz wymaganych dokumentów:

-kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do SPL – załącznik nr 1,
-klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
-oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka– załącznik nr 3a i 3b,
-oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – załącznik nr 4,
-powiadomienie w razie wypadku- załącznik nr 5.

Miejsce i forma składania dokumentów:
– osobiście w budynku Szkoły Polskiej ul.Tsimiski 78, Saloniki
-drogą elektroniczną MAIL : saloniki@orpeg.pl
O przyjęciu decyduje liczba miejsc i kolejność zgłoszeń.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPL pierwszeństwo mają dzieci, które w roku szklonym 2020-21 kończą 7 lat. Uczniowie , którzy mają 6 lat mogą zostać przyjęci w razie wolnych miejsc.

Adres szkoły:
ul.Tsimiski  78
Tel.  kontaktowy:
Monika Gano
6992057655
23510 76787
saloniki@orpeg.pl
monikagano@o2.pl