Dyrektor Zespołu Szkół przypomina o rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do klasy I Szkoły Podstawowej i klasy I Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego planu nauczania Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach.

Rekrutacja

Zgłoszenie zapisu dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego prowadzone będą online od 24 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
Wypełnione formularze (skan lub zdjęcie/jpg) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ateny@orpeg.pl

Zapis dziecka do szkoły zostanie dokonany po dostarczeniu przez rodzica oryginałów w/w formularzy i kompletu dokumentów zgodnie z poniższym wykazem, po wcześniejszym elektronicznym ( ateny@orpeg.pl ) uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem szkoły.

Dokumenty niezbędne przy zapisie dziecka do szkoły:
1. odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez USC w Polsce lub oficjalne tłumaczenie odpisu aktu urodzenia na język polski,
2. polski dokument tożsamości dziecka z nr PESEL lub paszport,
3. dowody osobiste rodziców lub paszporty,
4. poświadczenie miejsca zameldowania w Polsce (wydane przez Urząd Miasta lub Gminy) lub wpis w dowodzie osobistym,
5. dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Grecji (np. rachunek za telefon, prąd),
6. jedna aktualna, matowa fotografia dziecka do legitymacji szkolnej (rozmiar 30 mm
x 42 mm),
7. zaświadczenie szkoły lokalnej potwierdzające realizację obowiązku szkolnego/nauki,
8. wypełnione formularze (załączniki do pobrania).

Formularze należy wypełnić pismem drukowanym, wyłącznie polskimi literami.
Dziecko zostanie zapisane tylko po okazaniu kompletu oryginałów dokumentów.

Zajęcia lekcyjne planowane są w piątki lub soboty.

Materiały:

pdfRegulamin rekrutacji uczniów PDF
pdfZałącznik nr 1 PDF
pdfZałącznik nr 2 PDF
pdfZałącznik nr 3 a i 3 b PDF
pdfZałącznik 4
pdfZałącznik 5 PDF