przedszkole_1

Od 1 czerwca br. rozpoczynają się zapisy do państwowych przedszkoli -„zerówek” na rok szkolny 2011/2012

Przedszkole – Zerówka / Νηπιαγωγείο jest pierwszą częścią podstawowej edukacji i nauczania obowiązkowego w Grecji. Celem Przedszkola jest harmoniczne kształcenie psychicznego rozwoju i umiejętności oraz rozwijanie własnej osobowości dziecka, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie. Jednocześnie jest to dwuletni okres przygotowania dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

Przedszkola / Νηπιαγωγείasą otwarte od 1 września do 31 lipca każdego roku w godzinach od 7:00 do 16:00

  • Νήπιο -wymagany( 5-latki)
  • Προvήπιο -opcjonalny (4-latki)

Pierwszeństwo mają dzieci rodzin wielodzietnych i te, których rodzice pracują, jako nauczyciele. O przyjęciu dziecka rodzice zostaną powiadomieni na początku września.

WYMADANE DOKUMENTY

Akt urodzenia dziecka / Πιστοποιητικό γέννησης του παιδικού – dzieci cudzoziemców – przetłumaczony na język grecki

Książeczka zdrowia dziecka, w której są zaznaczone szczepionki przyjęte przez dziecko w przewidywanym okresie i wieku szczepionek / Ατομικό βιβλιάριο υγείας

Rachunek opłaty energi elektrycznej lub telelefonu (ΔΕΗ, ΟΤΕ) – w celu określenia należności do dzielnicy / Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ- για τα όρια της περιοχής

Wniosek/ Αίτηση o przyjecie dziecka -wypełnia sie go w przedszkolu

Zaświadczenie  z przeprowadzonej konsultacji stomatologicznej (od lekarza państwowego lub prywatnego  na końcu książeczki zdrowia) / Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης

Zaświadczenie okulistycznego badania – przeprowadzone przez szpital i centrum zdrowia lub prywatnego lekarza / Οφθαλμολογική εξέτασηαπό κρατικό νοσοκομείου η κέντρο υγείας η από ιδιώτη – nie we wszystkich przedszkolach wymagane

Te same dokumenty wymagane są od dzieci cudzoziemców.