Zamek w Janinie (Joaninie), ufortyfikowana starówka miasta Janina w północno-zachodniej Grecji (Epir), jest teraz dostępna dla odwiedzających niepełnosprawnych, ogłosiło niedawno greckie Ministerstwo Kultury.

Według ministerstwa, prace renowacyjne i modernizacyjne połączyły północno-wschodni Akropol z południowo-wschodnią cytadelą Its Kale, tworząc połączone stanowisko archeologiczne w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej.

Minister kultury Lina Mendoni powiedziała, że na miejscu trwają prace i badania mające na celu zmianę wyglądu zamku i przyczynienie się do modernizacji miasta.

Akropol Północno-Wschodni. Źródło zdjęcia: Ministerstwo Kultury

„Poprzez konkretne interwencje, jakość życia mieszkańców jest podnoszona, a rezerwat kulturowy i wielokulturowa tożsamość regionu są pokazywane w spójny i jednolity sposób” – powiedziała.

Mendoni dodała, że projekty renowacji są realizowane na zabytkach znajdujących się wewnątrz Akropolu Północno-Wschodniego, zbudowanego przez Osmanów meczetu Aslan Pasha, Madrasy, Biblioteki Osmańskiej i Łaźni Osmańskiej.

„Celem jest modernizacja całego północno-wschodniego Akropolu, tak aby był on połączony i wyróżniał się na równi z południowo-wschodnim Akropolem Its Kale” – oświadczyła Mendoni dodając, że kluczowym priorytetem prac była „poprawa dostępności, co jest warunkiem koniecznym do modernizacji i funkcjonalnej integracji zamku z tkanką miejską”.

Biblioteka osmańska. Źródło zdjęcia: Ministerstwo Kultury

„Zjednoczenie dwóch twierdz i stworzenie jednego stanowiska archeologicznego i kulturowego jest punktem strategicznego planu rozwoju realizowanego przez ministerstwo we współpracy z gminą Joanina w celu promocji i zrównoważonego wykorzystania zamku w Joaninie jako emblematycznego kompleksu zabytkowego” – podsumowała.

W 2020 roku ogłoszono plany przywrócenia zamku w Joaninie do rangi parku kulturowego.

opr. Zofia Dalke