W związku ze śmiercią byłego premiera Jana Olszewskiego, 15 i 16 lutego zostały ogłoszone dniami żałoby narodowej.

Zapraszamy do wpisywania się do księgi kondolencyjnej, która będzie udostępniona w Ambasadzie RP w Atenach w poniedziałek, 18 lutego, w godzinach 10.00-14.00.

Uprzejmie informujemy, że przed wejściem na teren ambasady zwyczajowo przeprowadzana będzie kontrola bezpieczeństwa. Potrzebny będzie dokument tożsamości.

Prosimy o niezabieranie ze sobą przedmiotów, które mogą spowolnić proces kontroli.

Jan Olszewski był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek, 7 lutego wieczorem w Warszawie wieku 88 lat.

Ambasada RP w Atenach