Podczas trzeciego dnia sesji Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja” gości zgromadzono do Centrum Olimpijskim. Prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, i Małgorzata Kwiatkowska, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, przywitali uczestników.

W swoich przemowach podkreślali wartości Polaków i fakt, że należy je przekazywać młodym ludziom, by już dziś umacniać przyszłą wspólnotę.

W poniedziałek, 5 września br. odbyły się aż cztery panele dyskusyjne, a poszczególne toczone rozmowy trudno było zakończyć ze względu na ich częstą intensywność i potrzebę. Jednak wskazuje to na dalszą konieczność takich spotkań.

Pierwszy panel prowadzony przez Jakuba Moroza, dziennikarza i zastępcę dyrektora TVP Kultura, „Nowa architektura stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa na świecie po 24.02.2022” podjął temat roli Polski na arenie międzynarodowej.

„Wojna i kryzysy zmuszają nas do rozwoju strategii bezpieczeństwa nie tylko poszczególnych krajów, ale całej Europy Wschodniej” – mówiła podczas panelu Posłanka na Sejm Republiki Litewskiej Rita Tamašunienė.

„Tożsamość narodowa – wyzwania w epoce cyfrowej” to tytuł drugiego panelu, podczas którego dyskutowano o pozytywach i potrzebie poczucia odrębności w stosunku do innych narodów oraz o tym, czy jest to zjawisko, które da się dalej budować w świecie nowych technologii. Prowadzącym był Paweł Lisicki, Redaktor Naczelny Tygodnika „Do Rzeczy”.

Kolejny panel dyskusyjny dotyczył „Polskiego kapitału gospodarczego na świecie”. Skupiano się, by odpowiedzieć na dane pytania: Jak poprawić konkurencyjność polskich firm na świecie? / W jakich obszarach budować przewagę polskich przedsiębiorstw? / W jakich kierunkach prowadzić ekspansję gospodarczą? / Jak promować Polskę, jako markę gospodarczą? przy obecności ekspertów z dziedziny. Ponadto omówiono szanse i ograniczenia kapitału, a cały panel prowadził prof. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW.

Ostatni panel w trakcie Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja” podjął ważny temat specyfiki wyzwań dla polskiej polityki ochrony dziedzictwa narodowego na Zachodzie i Wschodzie. Ekspertami podczas ostatnich obrad byli prof. Wojciech Fałkowski (Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie), Dorota Janiszewska-Jakubiak (Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA), prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński), dr Iwona Korga (Prezes i Dyrektor Wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce).

Po trzech dniach intensywnych rozmów i paneli organizator wydarzenia Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i zaangażowanie i ostatecznie podsumował tegoroczny kongres. Określony cel wydarzenia, czyli m.in. dyskusja o teraźniejszych wyzwaniach i przyszłości Polonii oraz wymiana wiedzy i doświadczeń różnych organizacji z całego świata, na pewno został osiągnięty.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis