komorka szkola

Greckie ministerstwo edukacji wprowadziło w szkołach całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających dźwięk i obraz (np. zegar, długopis z ukrytej kamery) przez uczniów, jak i nauczycieli.

W wyjątkowych wypadkach uczniowie będą mogli przynosić telefony komórkowe do szkoły, pod warunkiem jednak, że wyłączone aparaty będą trzymać w torbach. Również nauczyciele będą musieli wyłączać w szkole swoje komórki.

Korzystanie z telefonów komórkowych przez nauczycieli w klasie będzie wykroczeniem dyscyplinarnym, natomiast uczniowie będą karani zgodnie z regulaminem szkoły (upomnienie ustne, nagana, dyskwalifikacja, odebranie telefonu uczniowi i przekazanie go rodzicom itp.).

Rozporządzenie ma na celu wyeliminowanie zdarzeń w szkołach, gdzie zarówno uczniowie, jak i niektórzy nauczyciele rejestrują sytuacje, które powodują poważne problemy u młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, doprowadzając często do tragicznych skutków.