Nowe przepisy umożliwiły publicznym szkołom podstawowym łączenie zasobów i potencjalności w celu oferowania swoim uczniom programu zajęć pozalekcyjnych.

Tak zwane „kluby edukacyjne” przewidziane w nowych przepisach dotyczących szkół mają na celu ułatwienie najmłodszym dostępu do kreatywnych, pouczających i fizycznych zajęć, takich jak tworzenie tekstów, sport, teatr, przemawianie publiczne i robotyka, ale także do uczestnictwa w kursach takich jak bezpieczne korzystanie z Internetu.

Ostateczny termin zapisania się do nowych programów upływa 15 października, a pierwszy cykl zajęć rozpoczyna się 10 dni później.

opr. Zosia Masalska