Jak wynika z badania Instytutu Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Badawczego (UMHRI), w którym wzięło udział 6250 uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej, drugiej klasy szkoły średniej i pierwszej klasy liceum, w Grecji odnotowano znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego młodzieży.

Badanie było częścią projektu Zachowania zdrowotne dzieci w wieku szkolnym 2022 sponsorowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), w którym wzięło udział 44 kraje w Europie i Azji Środkowej.
W Grecji 17,1% nastolatków przyznało, że czuje się samotne.

„Chociaż większość dorastających uczniów w Grecji cieszy się dobrym zdrowiem i samopoczuciem psychicznym, 14% opisuje swój stan zdrowia jako umiarkowany lub zły, 17,1% doświadcza samotności, a 60% doświadcza co najmniej dwóch objawów psychicznych lub fizycznych ze stosunkowo dużą częstotliwością, wyższą niż średnia dla krajów uczestniczących w badaniu WHO (44%)” – powiedział Tasos Fotiou, szef zespołu badawczego UMHRI.