XXXI edycja Forum Ekonomicznego – największej konferencji polityczno – gospodarczej w Europie Środkowo – Wschodniej po raz kolejny odbędzie się w Karpaczu, gromadząc liderów i liderki życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz przedstawicieli i przedstawicielki mediów, środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych z regionu i świata. Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która od momentu powstania działa na rzecz współpracy międzypaństwowej, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja Forum pod hasłem: W poszukiwaniu przywództwa zgromadziła aż 4350 znamienitych gości, którzy podczas debat i kuluarowych spotkań skupili się na wyzwaniach wynikających ze specyfiki życia w epoce postcovidowej. Jak co roku wręczono nagrody dla Człowieka, Firmy i Organizacji Pozarządowej Roku.

Plan XXXI edycji Forum Ekonomicznego, zwanego środkowoeuropejskim Davos zapowiada się równie ciekawie. Organizatorzy przewidują przeprowadzenie ponad 300 debat dotyczących rozwoju gospodarczego, przyszłości klimatycznej i innych ważnych zagadnień socjo – politycznych, związanych z tegorocznym hasłem przewodnim Forum: Europa w obliczu nowych wyzwań. W programie wydarzenia nie zabraknie stałych elementów związanych z ugruntowanymi już ścieżkami tematycznymi, takich jak Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Europa Karpat oraz Polonijne Forum Ekonomiczne.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest partnerem tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.forum-ekonomiczne.pl.