maria konopnicka

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej informuje, iż w dniach 12-16 sierpnia 2013 roku odbędzie się XXII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, w którym przez okres 22 lat wystąpiło 6 tys. uczestników z 46 krajów.

Oprócz uczestników z krajów Europejskich na festiwal przyjeżdżali nasi z Rodacy z USA, Kanady, Wietnamu, Australii, Uzbekistanu, studenci studiujący polonistykę z Chin, Turcji czy Szwecji. Prócz zmagań konkursowych wykonawcy prezentują swoje własne programy artystyczne (recitale, koncerty, i inne).

W br po raz pierwszy w/w festiwal wspiera finansowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt złożony do Ministerstwa został wyróżniony przez Komisję Konkursową wśród wielu innych wniosków. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa z Ambasad i Konsulatów o przesłanie informacji do stowarzyszeń, związków, szkół, kościołów działających na terenie państwa w którym działają polskie placówki dyplomatyczne.

Regulamin XXII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

Przedbórz – Góry Mokre, 12 – 16 sierpnia 2013 r.

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
arrowrecytacji
arrowpoezji śpiewanej

2. W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

3. Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim.

Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

4. Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju).

5. Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.

6. Uczestnicy oceniani będą w 5 kategoriach:
arrowDzieci do 11 lat
arrowDzieci 12 – 15 lat
arrowMłodzież 16 – 20 lat
arrowDorośli od 21 lat
arrowZespoły wokalne (do 10 osób)

7. Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 12.08.2013 r. z Warszawy oraz z Medyki zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 16.08.2013 r. Prosimy o informację skąd uczestnik /grupa/ będzie odjeżdżać /pkt. 10 w karcie zgłoszenia/.

8. W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.

9. 0rganizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących.

10. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.

11. Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bądź programów artystycznych podczas imprez towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.

12. W załączeniu karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2013 r.

jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu.

Po tym terminie zgłoszenia oraz zmiany nie będą przyjmowane przez organizatorów.

13. Zgłoszenia można przesłać również za pośrednictwem ambasad lub konsulatów.

14. Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu

Małgorzata Błaszczyk, tel. + 48 44 7812515; fax +48 44 7812180 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl Władysław 0barzanek, tel. +48 44 7812515

15. Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 12.08.2013 r. odjazd dn. 16.08.2013 r.

16. Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres: Miejski Dom Kultury ul. Rynek 15, 97 – 570 Przedbórz -Polska

word  Karta zgłoszeń