Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak” organizują kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Zachęcamy do uczestnictwa!

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy w trzech formach: pracy plastycznej, pracy pisemnej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną. Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XII edycji Konkursu w dn. 3 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie.

Prace należy nadsyłać w terminie do 18 kwietnia 2021 r

Moduły dla dzieci i młodzieży

Grupa I: 6 – 9 lat – Narysuj poznane polskie przysłowie – prace plastyczne
Grupa II: 10 – 13 lat – Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień ? – prace literackie
Grupa III: 14 – 16 lat – Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie – moja ulubiona polska anegdota – prace literackie
Grupa IV: 17 – 22 lata – Wewnętrzna polskość. Co sprawia, że Polska jest dla mnie ważna? – prace literackie
Grupa V: 10 – 22 lata – Mój biało – czerwony świat – prace filmowe

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularze złoszeniowe, znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: http://www.bycpolakiem.pl/