Według globalnego indeksu Grecja osiągnęła najwyższy w historii wynik w inwestowaniu w produkcję energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2020 roku.

Grecja znalazła się na 26. miejscu w Indeksie Atrakcyjności Krajów Energii Odnawialnej (RECAI), publikowanym przez międzynarodową firmę doradczą EY od 2003 r. Zajęła 331 miejsce w 2019 r. i 28 w 2018 r.

Poprawę sytuacji w Grecji w 2020 roku przypisuje się konkurencyjnym aukcjom dla elektrowni OZE przyjętym przez Urząd Regulacji Energetyki, który ma na celu przyznanie koncesji na produkcję 2,1 gigawata energii z OZE do 2025 roku.

Licytacji pomogło wprowadzenie platformy internetowej dla potencjalnych inwestorów, która usprawnia wszystkie etapy, od przetargów po przyznanie koncesji, dla projektów OZE.

„Awans Grecji do najwyższego w historii rankingu w globalnym indeksie RECAI odzwierciedla znaczące zaangażowanie tego kraju w odchodzenie od węgla brunatnego i promowanie odnawialnych źródeł energii” – powiedział Tassos Iossiphides, partner EY Greece i szef strategii i transakcji. „Wyzwanie polega na wdrożeniu i modernizacji ram prawnych i regulacyjnych w celu utrzymania tego pozytywnego rozmachu i realizacji niezbędnych inwestycji w energetykę wiatrową i słoneczną, magazynowanie energii, inteligentne sieci i infrastrukturę do przesyłu niskiej emisji dwutlenku węgla.” – dodał Iossifides, zauważając, że Grecja musi skorzystać z pieniędzy Unii Europejskiej przekazanych przez Fundusz Odbudowy i Odporności.

Globalnie, jak podkreśla raport EY, w perspektywie średnioterminowej potrzeba 4,4 biliona euro na inwestycje w czystą energię, a inwestorzy instytucjonalni odgrywają ważną rolę w pozyskiwaniu pieniędzy.

Stany Zjednoczone utrzymały pierwsze miejsce w indeksie RECAI w 2020 r. i oczekuje się, że pozostaną tam w 2021 r., po ponownym przystąpieniu administracji Bidena do porozumienia paryskiego i przyjęciu celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. do poziomów 50% -52% niższe niż w 1990 r., a do 2035 r. będą produkować w 100% wolną od węgla energię.

Chiny, które wyprodukowały 74,2 GW nowych mocy wiatrowych w 2020 r., utrzymały się na drugim miejscu, podczas gdy Indie awansowały na trzecie, planując produkować więcej energii z systemów słonecznych niż z węgla do 2040 r.