Istnieją nawyki i nałogi, za które przewidziana grzywna jest szczególnie surowa, a ponieważ niestety nie potrafimy zrozumieć, że musimy szanować tych, którzy są obok nas, zwłaszcza nieletnich, prawo zmusza nas do szacunku.

W Grecji, podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej, prawo zostało ustanowione w celu ochrony obywateli przed zagrożeniami związanymi z biernym paleniem. Ostatnio wiele krajów zaostrzyło przepisy dotyczące palenia, czyniąc je bardziej restrykcyjnymi.

W Grecji w ostatnich latach zakazano palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych. Jeśli chodzi o palenie wewnątrz samochodu, gdy znajdują się w nim nieletni poniżej 12 roku życia (szkoda, że nie poniżej 18 roku życia), prawo wyraźnie tego zabrania.

W przypadku naruszenia, grzywny mogą sięgać do 1500 euro. Dopóki pojazd jest przeznaczony do użytku publicznego, kara wynosi 3000 euro. To, czy te przepisy są przestrzegane, przynajmniej w pojazdach do użytku prywatnego, jest kwestią sporną.

Ale czy naprawdę powinniśmy płacić grzywnę za poszanowanie zdrowia dziecka, które przewozimy naszym samochodem? Co obowiązuje w innych europejskich krajach:

Wielka Brytania: Istnieje zakaz palenia w pojazdach, w których przebywają osoby poniżej 18 roku życia. Grzywny dla osób naruszających ten zakaz wynoszą zaledwie 50 funtów.

Francja również zakazuje palenia w samochodach z dziećmi poniżej 12 roku życia. Grzywny mogą sięgać do 68 euro.

Włochy: Zakaz palenia w pojazdach w obecności nieletnich lub kobiet w ciąży. Grzywny wahają się od 500 do 5000 euro.

Ogólnie rzecz biorąc, tendencją w Unii Europejskiej jest wzmocnienie ochrony małoletnich i grup szczególnie narażonych na ryzyko biernego palenia.

Wiele krajów wprowadziło restrykcyjne przepisy dotyczące palenia w samochodach, zwłaszcza w obecności dzieci lub innych osób wymagających szczególnego traktowania.

opr. Krzysztof Drobiński