4 sierpnia 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala kończąca XI edycję konkursu „Być Polakiem”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici goście. Obecni byli: Marszałek Sejmu RP – p. Elżbieta Witek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – p. Jan Dziedziczak, Prezes Wspólnoty Polskiej – p. Dariusz P. Bonisławski, Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie – p.Tomasz J. Kaźmierski.

Ten prestiżowy konkurs, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Poseł na Sejm RP -p. Joanna Fabisiak, już od 11 lat integruje społeczność szkół polonijnych z całego świata wokół treści związanych z podtrzymywaniem tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków żyjących poza naszym krajem.

Tematem tegorocznej edycji konkursu była SOLIDARNOŚĆ – zarówno ta przez duże „S” (w związku z obchodzoną w tym roku 40. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”), jak i przez małe „s” – rozumiana jako międzyludzka więź – w szczególny sposób łącząca Polaków żyjących na wszystkich kontynentach.

Młodzi uczestnicy konkursu mieli za zadanie odpowiedzieć w swoich pracach na pytanie: „Czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami ? Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych Wam postaw, zachowań i działań, które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami. Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?”

Pani Marszałek, zwracając się do dzieci i młodzieży polonijnej przybyłej na uroczystość, podziękowała im za podjęty przez nich trud związany z przygotowaniem prac konkursowych, a także za to, że są znakomitymi ambasadorami Polski w świecie.

“Choć mieszkacie na różnych kontynentach, to znacie swoje korzenie i jesteście związani z Polską.

Dla nas – mieszkających nad Wisłą – to bardzo ważne wiedzieć, że młodzi ludzie poza granicami wciąż myślą o Polsce! Nasze polskie serca – bez względu na to, gdzie one są – biją jednakowo!”

Uczniowie Zespółu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach w tym roku zdobyli za 5 wyróżnień:

II grupa wiekowa:
• Kinga Jarosz kl. VII n. ram.
• Łukasz Święćkowski kl. VII n. ram.
• Aleksander Winder kl. IV a n. uzup.

III grupa wiekowa:
• Dawid Maciorowski kl. VIII a n. ram.

IV grupa wiekowa:
• Natalia Madziar kl. III a LO n. uzup.

Moment uroczystego wręczenia polskiej flagi i okolicznościowych dyplomów młodym Laureatom i Wyróżnionym był bardzo wzruszający dla wszystkich zgromadzonych w przepięknej sali Zamku Królewskiego. (Niestety, nie wszystkim finalistom udało się przybyć do Warszawy osobiście, zapewne w związku z ograniczeniami podyktowanymi pandemią).

Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody dla NAUCZYCIELI, którzy wzięli udział w przeznaczonym dla nich MODULE B konkursu. (Ich zadanie polegało na napisaniu konspektu zajęć lekcyjnych pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa. Trudne dla ucznia zagadnienie gramatyczne i metodyczna propozycja jego wyjaśnienia”.

Dziękując za podjęcie konkursowego wyzwania, Pani Marszałek wyraziła wielki szacunek dla nauczycieli za ich codzienną pracę na niwie polonijnej oświaty. “Chciałabym też nisko pokłonić się nauczycielom polonijnym, którzy wzieli udział w tym konkursie i podziękować Państwu za Waszą pracę. Wiem, jaka to wspaniała misja!

To jest coś fantastycznego móc wpływać na dzieci i młodzież – na ich postawy; uczyć ich wartości, pomagać rodzicom w wychowywaniu, uczyć patriotyzmu – szczególnie te dzieci, które są daleko od swojej Ojczyzny.”

Laureatką III MIEJSCA w module dla nauczycieli zosatała nauczycielka języka polskiego ZS w Atenach – p. Anna Sardis.

Kończąc swoje wystąpienie Pani Marszałek życzyła wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji konkursu, aby zawsze z dumą przyznawali się do swojej polskości, ponieważ nasza Ojczyzna jest “krajem z przepiękną historią i wielką tradycją. Konkurs Być Polakiem o tym właśnie przypomina.”

Gratulujemy serdecznie wszystkim Laureatom i Wyróżnionym!

Podziękowania należą się także uczniom, którzy podjęli wysiłek wzięcia udziału w konkursie, a – tym razem – nie otrzymali laurów zwycięstwa. Wszystko przed nimi w kolejnej edycji konkursu!

Reprezentowanie szkoły w tak pięknym i ważnym polonijnym wydarzeniu to wielka radość i wspaniała przygoda!

tekst: Anna Sardis

fot: Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Fotogaleria: Instagram, Flickr