Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu badania Eurobarometru, najem krótkoterminowy przyczynia się do atrakcyjności miejsc turystycznych i pozytywnie wpływa na stawki zakwaterowania, obiekty i lokalizacje. Jednak pozostawiony bez kontroli może mieć różnorodny wpływ na życie lokalnej społeczności.

Dokładniej, 35 procent ankietowanych Europejczyków stwierdziło, że wynajem krótkoterminowy pozytywnie wpływa na ich okolicę, podczas gdy 46 procent było neutralnych. Tylko 12% uznało aktywność Airbnb za negatywną.

W Grecji 40 procent uznało, że aktywność wynikająca z wynajmu Airbnb była pozytywna, w porównaniu z 11 procentami, które stwierdziły, że była negatywna.

Badanie przeprowadzone we wrześniu 2021 r. w całej Europie wykazało, że 25 procent ankietowanych zarezerwowało wynajem krótkoterminowy za pośrednictwem platform internetowych. Spośród nich 89 procent uznało to za pozytywne doświadczenie, które poleciliby innym.

Inne kluczowe wyniki badań pokazują, że rynek wynajmu krótkoterminowego pomógł zdywersyfikować zakwaterowanie, oferując lepsze ceny (63 proc.), lepsze udogodnienia (49 proc.) i lepsze lokalizacje (43 proc.).

Z drugiej strony, uczestnicy ankiety wyrazili obawy dotyczące wpływu wynajmu wakacyjnego na lokalne społeczności i styl życia. Prawie połowa (45 proc.) ankietowanych Europejczyków stwierdziła, że ​​wynajem krótkoterminowy często prowadzi do hałasu, ruchu i generowania odpadów, podczas gdy 42 proc. stwierdziło, że działalność Airbnb prowadzi do wyższych cen i presji na dostępność mieszkań długoterminowych.

Orientacyjnie, negatywny wpływ wynajmu krótkoterminowego na ceny i dostępność mieszkań był największy w Grecji i Irlandii, gdzie 65 proc. stwierdziło, że jest to niekorzystne.

5 procent ankietowanych Greków stwierdziło, że obecnie oferuje jeden lub więcej krótkoterminowych wynajmów na odpowiednich platformach, a 10 procent stwierdziło, że rozważa wdrożenie tej aktywności.

Prawie połowa ankietowanych Greków powiedziała również, że wynajem w stylu Airbnb prowadzi do spadku bezpieczeństwa osobistego.

Większość Greków (85 proc.) stwierdziła, że ​​zaletą wynajmu krótkoterminowego jest to, że stanowią dodatkowe źródło dochodu.

77 proc. Greków zdecydowało się na rezerwację zakwaterowania w stylu Airbnb, ponieważ uważają je za tańsze.

Komisja Europejska weźmie te ustalenia pod uwagę przy proponowaniu odpowiednich ram regulacyjnych w wysiłkach na rzecz stworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju rynku wynajmu krótkoterminowego oraz zakwaterowania przy jednoczesnym zapewnieniu przystępnych cenowo mieszkań.