polka_livadia

Po przemówieniu w Livadia przywódcy partii Pasok , Evangelos Venizelos, głos zabrali uczestnicy spotkania zgromadzeni na sali. Wśród nich, Małgorzata z Polski. Swoje słowa skierowała do Prezesa PASOK i do ludzi, mówiąc: „Ja pasę kozy i owce, a mleczarze dają nam 8-miesięczne czeki. Co ja powiem owcy, że zje dopiero za osiem miesięcy? Jak wyprodukuję panowie główny surowiec, który jest flagowym produktem greckiego eksportu do krajów Unii Europejskiej i całego świata?
I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Panie Prezesie jestem Polką. Żyję w tym kraju 20 lat, jest on moją drugą ojczyzną. Zachęcam ciepło. Nikt na tej sali nie wie, co to znaczy bankructwo państwa. Miałem 15 lat, kiedy w 1981 roku Polska zbankrutowała. Upłynęło trzydzieści lat do podniesienia się państwa.
Narodzie obudź się, obudzić się to nie gra. Trzydzieści lat nam zajęło. Po jednej stronie graniczymy z Rosją, po drugiej stronie byliśmy zagrożeni historycznie ze strony Niemiec.
Narodzie obudź się. To nie jest gra. Nie chcę to przeżyć po raz drugi!”