wybory 2014

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na terytorium Grecji, będą mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. oraz do samorządów lokalnych w Grecji.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamieszkują na terytorium Grecji, będą mogli wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego (w oparciu o przepisy prawa miejscowego) oraz do samorządów lokalnych w Grecji pod warunkiem zapisania się na specjalne listy w urzędach miast, właściwych ze względu na aktualne miejsce zamieszkania. Aby tego dokonać należy okazać ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz złożyć stosowne podanie. Zapisy trwają do dnia 28 lutego 2014r.

Dodatkowe informacje o wyborach (w oparciu o przepisy prawa greckiego) można uzyskać w Wydziale ds. Wyborów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Greckiej: tel: (213) 1361003, 1361130, 1361131, 1361132 oraz e-mail: ekloges@ypes.gr , te.ekloges@ypes.gr

UWAGA:
Obywatele polscy przebywający w Grecji będą mogli również zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego (25 maja 2014r.) w oparciu o przepisy prawa polskiego. Dalsze informacje na ten temat zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Źródło: Ambasada RP w Atenach

 

Ambasada RP w Atenach