Dzięki wsparciu finansowym polskiego MSZ we Lwowie powstanie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (Dom Polski), które ma być miejscem promującym Polskę, jej kulturę i język ale i miejscem spotkań mniejszości polskiej oraz ma służyć jako centrum dialogu europejskiego.

Dom Polski to inwestycja prowadzona przez Stowarzyszenie Wspólnoty Polska ze środków MSZ, które to od 20 lat starało się o uzyskanie zgody rządu Ukrainy na rozpoczęcie budowy tego obiektu. W dniu 30 maja 2013 na maksymalny okres 49 lat (dopuszczalny przez ukraińskie prawo) Rada Miasta Lwowa przekazała Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie uchwałę zatwierdzającą wybór budynku przy ul. Szewczenki 3a – który to zostanie zlikwidowany na rzecz Domu Polskiego. Formalnie do przekazania posesji doszło 1 października 2015. Przewidywany czas budowy ośrodka obejmie od 2-3 lat.

Stowarzyszenie Wspólnoty Polska, Rada Konsultacyjna Domu Polskiego we Lwowie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej wraz ze skromnym wsparciem naszego portalu uprzejmie zachęca do wsparcia przedsięwzięcia w formie dobrowolnych wpłat na utworzenie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Dokładne dane do przelewu dla osób, które mają możliwość i chcą wesprzeć czynnie ten projekt, znajdują się na oficjalnej stronie Domu Polskiego we Lwowie: http://dompolskiwelwowie.pl/

Opr. Zespół POLONORAMY