W dniach 25-26 października br. przebywał w Atenach z wizytą Sekretarz stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Ta stosunkowo krótka wizyta była jednak bardzo owocna w liczne spotkania.

Podczas pierwszego dnia MSZ uczestniczył w konsultacjach politycznych, w których brak udział także pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Republiki Greckiej ds. Europejskich Miltiadis Varvitsiotis.

fot. twitter PLinGreece

Wydarzenie to koncentrowało się na omówieniu relacji dwustronnych oraz wymianie poglądów na tematy związane z aktualnymi wyzwaniami. Wśród nich poruszono kwestie migracyjne, wschodniego sąsiedztwa UE, polityki rozszerzenia oraz przyszłości Europy.

„Pragnę wyrazić satysfakcję z doskonałego stanu relacji między naszymi krajami. Polska aktywnie włączyła się w obchody przypadającego w tym roku 200. lecia wybuchu greckiego powstania narodowowyzwoleńczego. Zainicjowaliśmy też akcję szerzenia wiedzy na temat polskich filhellenów, którzy walczyli i ginęli za wolność nowożytnej Grecji” – powiedział Szynkowski vel Sęk. 

fot. twitter PLinGreece

Warto zaznaczyć, że podczas spotkania podkreślono bardzo dobrze prosperującą wymianę handlową pomiędzy krajami, która w ostatnich latach stale zwiększa swój wolumen mimo ograniczeń związanych z pandemią. Wiceminister z zadowoleniem podkreślił także duże zainteresowanie wśród greckich studentów nauką języka polskiego.

fot. Marzena Mavridis

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wziął także udział w spotkaniu z Polonią grecką. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Ambasady RP. Minister podziękował Polakom zamieszkałym w Grecji za kultywowanie polskości oraz ich znaczącą rolę w kształtowaniu relacji polsko-greckich.

fot. Marzena Mavridis

W swoim przemówieniu zwrócił się także do nauczycieli, którzy pracując w polskich szkołach na terytorium Grecji, a także do rodziców uczniów. Podkreślił ich wysiłek i zaangażowanie w dodatkowe zajęcia dla dzieci, które przyczyniają się do kształtowania tożsamości kulturowej i narodowej młodych ludzi.

fot. Marzena Mavridis

Minister skierował także słowa wdzięczności i uznania dla polskich księży pełniących posługę w parafiach rzymsko-katolickich w Atenach, Nafplio, Salonikach, na Krecie, czy na Syros. Podkreślił, że posługa kapłańska polskich księży w Grecji, daje poczucie bliskości z Ojczyzną. Zwracając się do Polonii, powiedział : „Bardzo chciałbym, by mieli Państwo poczucie, że Polska o Was pamięta – że pamięta, jest wdzięczna, i docenia wasz trud i codzienne wysiłki”.

fot. Marzena Mavridis

Minister uczestniczył także w wyjątkowym wydarzeniu, jakim było otwarcie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. W uroczystości wzięli również udział sekretarz generalny Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej Georgios Didaskalou, ambasador RP w Atenach Artur Lompart, dyrektor PIAA prof. Janusz Czebreszuk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz dyrektor Narodowego Muzeum Archeologicznego w Atenach dr Anna-Vasiliki Karapanagiotou.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z greckim prawem samodzielnie mogą prowadzić swoje badania w Grecji tylko naukowcy z tych krajów, które otworzyły swój instytut w Atenach. Dotychczas polscy naukowcy mogli być członkami zespołów naukowych, ale bez prawa kierowania nimi, wraz z otwarciem PIAA to się zmienia.

fot. Marzena Mavridis

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Polski Instytut Archeologiczny w Atenach utworzony jako jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to pierwsza polska naukowa placówka zagraniczna w kraju będącym kolebką europejskiej cywilizacji.