„Witaj, majowa jutrzenko” pieśń znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj, Trzeci maj Litwina jest związana z Konstytucją 3 Maja. Słowa wiersza, które stały się tekstem pieśni napisał Rajnold Suchodolski, w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia pieśni jest stylizowana na mazurka i została skomponowana przez nieznanego autora. Ciekawostką jest fakt, że po upadku powstania listopadowego Richard Wagner użył melodii tegoż mazurka jako motywu uwertury „Polonia”. Prawdopodobnie zachwycili go podróżujący Polacy, których miał okazję spotkać.

„Witaj majowa jutrzenko” przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz „ze stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród Polski reprezentującymi”. Jej treść została zapisana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.

Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy.

W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się główne obchody Święta 3 Maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców. Hołd dziełu wybitnych Polaków oddają przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych, duchowieństwa, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, kombatanci, harcerze i tysiące warszawiaków.

Święto 3 maja jest świętem radosnym. W całej Polsce odbywają się wiosenne imprezy, koncerty, rodzinne majówki. W tym roku jednak święto to obchodzone jest w odmienny sposób. Polacy nie zapominają historycznego znaczenia Konstytucji 3 Maja i pomimo zakazów zgromadzeń organizują się by oddać hołd jej twórcom. Przykładem może być projekt Zespołu Pieśni i Tańca „ Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który postanowił zaprosić osiem zespołów folklorystycznych z całej Polski do wspólnego nagrania pieśni „Witaj, majowa jutrzenko”.

Innym przykładem jest wspólne odśpiewane „Witaj majowa jutrzenko” przez czterech wiślan z trombitą i polskimi flagami, którzy spotkali się na grzbiecie góry Cieńków, z okazji Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Zobaczcie, robi wrażenie!

A tak przy okazji zapytam: znacie tę pieśń? A może inne pieśni patriotyczne? Która z nich jest najbliższa Waszemu sercu? Miłego świętowania!

AS

pl.wikipedia.org