W piątek 20 listopada 2015 o godz. 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia Literatów Greckich odbył się wieczór poetycki z Aleksandrem Nawrockim. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 50. lecie pracy twórczej autora oraz wydania dwujęzycznego polsko – greckiego tomiku poezji pt. „Droga do Arkadii”.

Otwarcia uroczystości dokonał Kostas Karouzos, przewodniczący Stowarzyszenia Literatów Greckich, który serdecznie przywitał jubilata spotkania Aleksanda Nawrockiego i wszystkich przybyłych gości.

nawrocki 19   nawrocki 6 nawrocki 14

Na spotkanie przybyło wielu gości z środowiska polonijnego i greckiego: poetów, przyjaciół i miłośników poezji. Zostały wręczone nagrody jubilatowi i zasłużonym poetom greckim za ich twórczość.

Prezentacji osoby i twórczości Aleksandra Nawrockiego dokonał: Georgios Petropoulos – pisarz, poeta, krytyk literacki oraz dr. Paweł Krupka – poeta, tłumacz, dyplomata, wykładowca, który w swoim przemówieniu określił jubilata jako „Człowieka czynu”:

Nawrocki wyróżnia się w polskim krajobrazie poetyckim nie tylko swoją wyrazistą i oryginalną twórczością. Wyróżnia się szczególnie niepospolitą zdolnością organizacji życia literackiego i promowania młodych talentów. Od młodości cechował go niespokojny duch i zawsze był aktywnym uczestnikiem fermentu twórczego. Jednak jego niezwykła kariera promotora międzynarodowego życia literackiego i krzewiciela poezji w najdalszych zakątkach rozwinęła się dopiero w naszym stuleciu. Działając od lat zupełnie prywatnie i mając do dyspozycji jedynie wąskie grono zapaleńców, Aleksander zdołał podarować Warszawie 15 edycji Światowego Dnia Poezji o bogatym programie wydarzeń kulturalnych, 8 Festiwali Poezji Słowiańskiej i przeszło sto numerów czasopisma „POEZJA dzisiaj”. Na spotkaniach literackich i na stronicach pisma pojawili się poeci wszystkich pokoleń, od gimnazjalistów począwszy, pochodzący ze wszystkich regionów Polski, z większości krajów Europy i ze wszystkich kontynentów. Ten rozmach nie ma sobie równych w naszym życiu literackim.

nawrovki 21 nawrocki 18 nawrocki 22

Nawrocki, wieloletni nauczyciel licealny, przywiązuje szczególne znaczenie do krzewienia literatury wśród młodzieży. Istotnie, we wszystkich działaniach, czy to wydawniczych czy promocyjnych, zawsze zachęcał do uczestnictwa uczniów zainteresowanych literaturą. Potrafi zaszczepiać twórczego bakcyla młodym młodych ludziom. Rzadko kiedy pojawiało się na prezentacjach literackich tylu gimnazjalistów i licealistów ilu na imprezach organizowanych przez Aleksandra. Od dziesięcioleci tłumnie ściągają do domów kultury i bibliotek żeby słuchać, czytać i oklaskiwać utwory kolegów. Nie dziwi zatem fakt, że niektórzy z najzdolniejszych i najwytrwalszych uczniów Nawrockiego zostali redaktorami czasopism i dyrektorami ośrodków kultury. Następcy godnie kontynuują dzieło mistrza i swymi sukcesami pomnażają jego wartość.

Organizując międzynarodowe spotkania literackie Nawrocki nigdy nie pominął Grecji. Współczesna grecka poezja występuje regularnie w czasopiśmie „Poezja dzisiaj” od pierwszych numerów. Indywidualnie, lub w małych antologiach, Aleksander przedstawia greckie poetki i poetów nie tylko na łamach czasopisma. W obchodach Światowego Dnia Poezji od 2003 roku uczestniczyli Wasilikí Leondariti, Maria Mistrioti, Takis Waleris, Jorgos Anagnostòpulos i Dimitris Pistikòs, zaś ateński poeta i krytyk Jorgos Petròpulos stał się regularnym współpracownikiem czasopisma i gościem spotkań literackich. Dzięki działalności Aleksandra, która bynajmniej nie ogranicza się do stolicy, greccy poeci mieli możność poznać krajobrazy i miasta Mazowsza, a ich głos usłyszano w bibliotekach i domach kultury centralnej Polski. Filhellenizm Aleksandra i głęboka świadomość znaczenia greckiej kultury odbiły się także w działalności jego uczniów, którzy nie zapominają o Grecji w swej pracy promocyjnej i wydawniczej„.

Szczególnym momentem wieczoru była prezentacja tomiku poezji pt. „Droga do Arkadii”. Obecni na spotkaniu goście mieli przyjemność usłyszeć recytację wierszy jubilata w wykonaniu pani Aleksandry Vaitsi-Vakrou.

nawrocki 4 nawrocki 16 nawrocki 5

Zaprezentowane wiersze Aleksandra Nawrockiego ukazały nam wspaniały obraz tego, co dzieje się we współczesnej polskiej poezji, bowiem wyraża bezpośrednio nie tylko ducha naszego czasu, lecz także ponadczasową kulturę dumnego i zasadniczego narodu. Polskiego narodu, który pomimo trudnych historycznych doświadczeń, nigdy nie zaprzestał wydawania wybitnych dzieł sztuki i cywilizacji. Nie zabrakło w nich uczucia miłości, mistycyzmu, umiłowania do przyrody. Ponadto występuje w nich starożytność i Bizantynizm ukazujący przywiązanie poety do naszej historii.

nawrocki 2 nawrocki 8 nawrocki 3

Podczas tego niezwykle bogatego wieczoru uczniowie LO nauczania uzupełniającego z polskiej szkoły recytowali wiersze, a członkowie Zespołu Tańca Ludowego (op. p. Grażyna Adamidu) zaprezentowali polskie tańce narodowe.

Na koniec spotkania Geordos Motsios i Paweł Krupka przedstawili grecką i polską poezje śpiewaną.

nawrocki 10 nawrocki 12 nawrocki 9

Było miło, do okoła panowała wspaniała, serdeczna atmosfera.

Tekst i zdjecia:
Marzena Mavridis