grosze

Mało ludzi zdaje sobie sprawę, jak ważne w codziennym funkcjonowaniu jest racjonalne zarządzanie swoimi funduszami. Idea oszczędzania została podkreślona w 1929 roku przez przedstawicieli największych europejskich banków.

Po co oszczędzać?
Pomysł powstał podczas konferencji w Mediolanie w której uczestniczyli przedstawiciele największych europejskich banków. Główne założenia dotyczyły rozwoju społecznego, który dzięki oszczędzaniu miał być stabilny i długotrwały, gotowy do odparcia kryzysu. Gromadzenie funduszy miało być receptą na wzbogacanie się ludności. Tak powstał pomysł ustanowienia 31 października Światowym Dniem Oszczędzania. Dziś niewiele zmieniło się w tej materii, cel pozostał dalej ten sam, wyrobienie nawyku oszczędzania, aby zapewnić pewnego rodzaju stabilność w trudnych sytuacjach np. kryzysu gospodarczego, lub utraty pracy. Posiadanie zapasu gotówki zdecydowanie polepsza naszą sytuacje i dodaje pewności siebie, nawet jeśli nasza sytuacja finansowa ulega zmianie.

Lokowanie pieniędzy w praktyce
Jak podają statystyki zaczynamy chętniej oszczędzać, nie tylko chowając pieniądze do przysłowiowej skarpety, ale inwestując w giełdę, papiery wartościowe i fundusze inwestycyjne. W ubiegłym roku oszczędzało już 40% Polaków, co jest oznaką poprawy warunków finansowych i większej świadomości. Widmo kryzysu zmobilizowało część społeczeństwa do zabezpieczenia finansowego swojego życia. Inwestujemy coraz odważniej, nie tylko trzymając pieniądze, ale puszczając je w obieg, zamieniając na złoto, czy dzieła sztuki. 31 października w wielu państwach banki organizują wykłady, szkolenia i konferencje, które uświadamiają społeczeństwu, jak istotne i ważne jest oszczędzanie. Oferowane są różnego rodzaju możliwości ulokowania pieniędzy, nie tylko by leżały zabezpieczone, ale również by na siebie pracowały. Szeroka kampania informuje o procesach rynkowych, ryzyku związanym z inwestycjami, ale również o ogromnych korzyściach związanych z zabezpieczeniem finansowym. Bardzo często bywa tak, że ludzie, którzy nie mieli zabezpieczonych środków pieniężnych w sytuacji utraty pracy stają się całkowicie bezradni. Oszczędności mogą pozwolić uniknąć takiego zjawiska i pomóc skupić się na szukaniu sposobu wyjścia z kryzysu.

logo twoja europa