W dniu 4 września br. w Muzeum Wojny w Atenach odbył się wernisaż wystawy „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”. Wystawa jest efektem międzynarodowego projektu realizowanego przez polskie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięła licznie zgromadzona publiczność, w tym członkowie korpusu dyplomatycznego, wysokiej rangi greccy wojskowi, przedstawiciele Polonii, młodzież polska i grono pedagogiczne.

Otwarcia wystawy dokonał chargé d’affaires Tomasz Wiśniewski, który w swoim przemówieniu przybliżył tło historyczne wydarzeń II Wojny Światowej oraz bohaterską postawę Polaków w walczących o wolność Polski jak i Grecji.

Zgromadzonych gości przywitał również przedstawiciel Muzeum Wojny gen. bryg. Panagiotis Anastopoulos, który wypowiadał się z wielkim uznaniem o bohaterstwie Polaków aktywnie zaangażowanych w grecki ruch oporu przeciwko Niemcom.

Wystawa jest zbiorem świadectw polskiej walki z totalitaryzmami, umiłowaniu wolności, heroizmie ratowania innych, bohaterstwie żołnierzy i ludności cywilnej, braterstwie broni i walce o wolność innych krajów – wszystko to warte jest naszej pamięci.

Ekspozycja stanowi atrakcyjną opowieść o polskim doświadczeniu II wojny światowej, szczególną wagę przywiązując do ukazania tragizmu wojny i starań polskiego żołnierza o odzyskanie niepodległej ojczyzny. Jej celem jest przybliżenie postaw polskich obywateli wobec przytłaczającej siły agresorów, a następnie okupantów.

Wystawę „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” będzie można odwiedzać w Atenach do 20 września.

0d 21 września do 1 października wystawa będzie dostępna w Muzeum Wojny w Nafplio. Następnie prezentowana będzie w Tripoli i w Salonikach.

zdjęcia: Marzena Mavridis