Ministerstwo Kultury poinformowało, że już od 2022 roku wdrażane są specjalne środki zapobiegające pożarom w więcej niż 30 głównych stanowiskach archeologicznych w kraju.

Te konkretne stanowiska zostały wybrane na podstawie ich podatności na wybuchy pożarów, ich obecności na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, liczby odwiedzających itd., zaś kroki prewencyjne są podejmowane w ramach porozumienia o współpracy między Ministerstwem Kultury a Ministerstwem do Spraw Kryzysu Klimatycznego i Obrony Cywilnej.

Przed rozpoczęciem każdego sezonu pożarowego prowadzone są inspekcje przeprowadzane przez właściwe urzędy ds. zabytków przeprowadzają inspekcję i dokumentują dostępne środki ochrony przeciwpożarowej, przygotowują szczegółowe raporty, wprowadzają poprawki i podejmują zapobiegawcze środki ochrony przeciwpożarowej w wybranych lokalizacjach.

W zeszłym roku stanowisk archeologicznych na których wprowadzona specjalną metodologię były 10 (Delfy, Starożytna Olimpia, Mykeny itd). W tym roku ta liczba powiększyła się o kolejne 16 stanowisk.