Władze miast Saloniki ogłosiły niedawno plan stworzenia pierwszego „Parku dla Wszystkich” w rejonie Toumba, w oparciu o zasady inkluzywności i dostępności.

Park o budżecie 1,36 milionów euro zostanie wybudowany na dawniej opuszczonym terenie po podpisaniu porozumienia między burmistrzem Saloników, Konstantinosem Zervasem, a wiceministrem pracy i spraw społecznych, Domną Michailidou.

„Park dla Wszystkich” w Salonikach będzie posiadał specjalną infrastrukturę, która sprawi, że będzie on w pełni dostępny dla dorosłych, dzieci i osób niepełnosprawnych.

Projekt jest częścią miejskiego programu „Razem w zabawie – razem w życiu”, który przewiduje instalację na miejskich placach zabaw urządzeń do zabawy, odpowiednich dla każdego dziecka, niezależnie od posiadanych umiejętności.

„Po dziesięcioleciach wysiłków powierzchnia o wielkości ponad 0,50 akrów w Toumba zostanie wykorzystana do stworzenia przestrzeni, w której wszyscy będą mogli współistnieć. Pracujemy nad stworzeniem społeczeństwa integracyjnego.” – zapowiedział Konstantinos Zervas.

Program „Park dla Wszystkich” w Salonikach ma na celu stworzenie:
– obszaru miejskiego opartego na zasadach równego dostępu dla wszystkich, z przestrzenią aktywności dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
– otwartej przestrzeni, która będzie częścią szerzej sieci bezpłatnych przestrzeni publicznych w Salonikach
– zorganizowanego parku rekreacyjnego, zlokalizowanego w niewielkiej odległości od szkół podstawowych i gimnazjów
– dobrze skomunikowanego punktu spotkań
– przestrzeni, która przyczyni się do integracji osób niepełnosprawnych i zapewni wszystkim dzieciom bezpieczne korzystanie z obiektów zabaw
– przestrzeni, która poprawi jakość życia niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin

opr. Natalia Zientek