Zakaz ruchu lotniczego na terenie Polski przedłużono do 31 maja, dotyczy to lotów krajowych. Natomiast loty międzynarodowe wstrzymano do dnia 6 czerwca.

Jak podaje portal WakacyjnejPiraci.pl w Ocenie Skutków Regulacji czytamy:

„Resort infrastruktury przygotował kolejny projekt rozporządzenia ograniczający ruch lotniczy. Z uwagi na obowiązywanie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych oraz na kolejne 8 dni w odniesieniu lotów krajowych.”

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 23 maja 2020. W projekcie zapisano, że nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2020 i traci moc z dniem 6 czerwca 2020, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do ruchu krajowego, które to tracą moc z dniem 31 maja 2020.

Emilia Wieczorek
Źródło: WakacyjniPiraci.pl