lekarz1

Od stycznia 2013 roku ma zacząć system, dzięki któremu w szpitalu czy przychodni nie będziemy okazywać druku ZUS RMUA czy książeczki zdrowia. By się zarejestrować, wystarczy nam dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy.

Chodzi o system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Do systemu trafiają dane z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, a lekarze i pracownicy rejestracji mają do niego dostęp przez program komputerowy lub Internet.

Na podstawie numeru PESEL system pokazuje, czy dany pacjent jest ubezpieczony.

Dlatego od stycznia, aby zarejestrować się do lekarza, będzie potrzebny tylko dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy. Dzieci i młodzież do 18. roku życia muszą okazać legitymację szkolną.

Natomiast w przypadku maluchów, które mają mniej niż 3 miesiące i nie mają własnego numeru PESEL, wystarczy PESEL rodzica.

System czasami może być zawodny, ale pacjent nie musi się tym przejmować.

– Pacjent może złożyć oświadczenie o tym, że jest ubezpieczony – mówi Andrzej Kowalik, zastępca dyrektora lubelskiego OW NFZ.

Chodzi o przypadki, gdy system stwierdzi, że pacjent nie ma ubezpieczenia, choć on sam będzie przekonany, że jest inaczej.

System w pełni zacznie działać od stycznia.

Obecnie jest w fazie testowej, ale jedna piąta szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia złożyła już wnioski o korzystanie z eWUŚ. Wśród nich jest m.in. Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie.

Autor: Izabela Izdebska

www.mmlublin.pl