oaed3

W Grecji o 22 % został obniżony zasiłek dla bezrobotnych oraz 14 innych zasiłków wypłacanych przez Urząd Pracy OAED, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy z dnia 01.03.2012 r. opublikowanym w rządowym Dzienniku Ustaw.

W Grecji zmniejszony zasiłek dla bezrobotnych wynosi  359,9 € i jest wypłacany raz w miesiącu. Dodatkowo zwiększa się o 10% dla każdego członka rodziny na utrzymaniu. Natomiast dla długotrwałych bezrobotnych zasiłek wynosi 156 €.

Według rozporządzenia Ministra Pracy stawki zasiłku dla bezrobotnych są następujące:

arrowDo ostatniego miesięcznego wynagrodzenia (przed utratą pracy) powyżej 314,17 € bezrobocie wynosi 360 €, z jednym członkiem rodziny na utrzymaniu 396 €, z dwoma członkami rodziny na utrzymaniu 432€
arrowDo ostatniego miesięcznego wynagrodzenia (przed utratą pracy) od 157.09 € do 314.16 € bezrobocie wynosi 270 €, z jedną osobą na utrzymaniu 297€, z dwiema osobami na utrzymaniu 324 €
arrowDo ostatniego miesięcznego wynagrodzenia (przed utratą pracy) do 157.08 € bezrobocie wynosi 180 €, z jedną osobą na utrzymaniu 198€, z dwiema osobami na utrzymaniu 216 €.

Stawki obowiązują od 12 marca br. i nie obejmują zasiłków wydanych już na podstawie wcześniejszych zobowiązań. 22% redukcji podlegają wszystkie pozostałe zasiłki wypłacane przez Urząd Pracy OAED.

Zobacz również :
Zasiłek dla bezrobotnych w Grecji