Greckie Ministerstwo Środowiska i Energii ogłosiło niedawno konkurs, którego celem jest pobudzenie twórczych umysłów do zajęcia się kluczową kwestią kryzysu klimatycznego poprzez sztukę pisania scenariuszy filmów krótkometrażowych.

Konkurs odbywa się pod hasłem „Kryzys klimatyczny, pilne zagrożenie dla naszej planety” i ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez zwracanie uwagi na palące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność pilnej interwencji.

Kryzys klimatyczny, będący kulminacją wywołanych przez człowieka zmian temperatury i wzorców meteorologicznych, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla delikatnej równowagi naszego ekosystemu. Jego skutki, takie jak susze, pożary, powodzie i podnoszący się poziom mórz, odczuwane są na skalę globalną, zagrażając dobru ludzi i sektorom krytycznym, takim jak rolnictwo i gospodarka.

W odpowiedzi na tę alarmującą sytuację, ministerstwo zachęca ludzi do wykorzystania swojej kreatywności w kierunku tworzenia przekonujących scenariuszy krótkometrażowych filmów fabularnych lub dokumentalnych, które rzucą światło na kryzys klimatyczny i wskażą, jakie działania należy podjąć.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2023 roku. Aspirujący scenarzyści są zapraszani do przedstawiania swoich pomysłów. Wybitny panel ekspertów oceni zgłoszenia i wybierze zwycięzców.

Laureaci otrzymają hojne nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda w wysokości 10 000 euro zostanie przyznana uczestnikowi, który stworzy krótkometrażowy film fabularny lub dokumentalny na podstawie swojego scenariusza.

Dwie kolejne nagrody (2 000 euro i 1 000 euro) zostaną przyznane zdobywcom drugiego miejsca jako wkład w produkcję krótkiego filmu fabularnego lub dokumentalnego na podstawie ich scenariuszy.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na oficjalnej stronie ministerstwa https://www.ypengreenpolicy.gr/ (w języku greckim). Warunki udziału można znaleźć na stronie internetowej konkursu www.scriptcontestypen.gr (w języku greckim). Informacje w języku angielskim można znaleźć tutaj.

Zapytania można kierować do Marii Dimitropoulou za pośrednictwem maila md@sympraxis.eu lub telefonu (210 2113333 i 6948 884018).

opr. Aleksandra Kozubek