strajk 1

Mieszkańcy Grecji ponownie wyruszą na ulice by manifestować swoją niechęć w stosunku do rządowej polityki opowiadającej się za zaciskaniem pasa. Zgodnie z zapowiedziami nowy tydzień w Grecji rozpoczyna się kolejną falą strajków.

Kto i kiedy strajkuje
w poniedziałek, 5 listopada
arrowo godzinie 6 rano dziennikarze i pracownicy środków masowego przekazu rozpoczną 24-godzinny strajk. Radio i telewizja nie będzie nadawała wiadomości.
arrowtaksówkarze od godziny 5:00 odbędą 24 godzinny strajk
arrowprzez cały dzień nie będzie funkcjonowało metro, kolejka miejska ISAP i tramwaje

W poniedziałek autobusy, trolejbusy, kolejka podmiejska (proastiakos) i kolej państwowa OSE będą funkcjonowały bez zmian.
Na wtorek i środę (6, 7 listopada) akcję strajkową zapowiedziały dwie największe centrale związkowe sektora prywatnego i publicznego, GSEE i ADEDY. Strajk zakłóci funkcjonowanie większości usług publicznych – wezmą w nim udział prawnicy, notariusze, lekarze szpitalni, inżynierowie, pracownicy DEKO, banków, poczty i w wielu innych sektorach przemysłu.

W ramach strajku telewizja i radio zaprzestanie 3 i 4 godzinne nadawania wiadomości (we wtorek w godzinach 10:00 – 14:30 i w środę w godzinach 16:00- 19:00), a media nie będą aktualizowały swych stron internetowych. Na środę farmaceuci zapowiedzieli 24-godzinny strajk.

apergo2W tych dniach strajk wywołała spore zakłócenia w komunikacji publicznej w całym kraju. Szczególnie utrudniony będzie transport miejski w Atenach, a mianowicie:
we wtorek, 6 listopada nie kursują
arrowmetro, kolejka miejska ISAP i tramwajautobusy i trolejbusy
arrowkolejka podmiejska (proastiakos) i kolej państwowa OSE
arrowautobusy i trolejbusy
arrowtaksówkarze
arrowprzez 24 godziny w portach pozostaną statki. W związku z udziałem w strajku marynarzy
arrowtrzy godziną przerwę w pracy (10:-13:00 ) przeprowadzą kontrolerzy ruchu lotniczego. Spowodowuje to odwołanie setek lotów na trasach krajowych i znaczne opóźnienia lotów międzynarodowych.

w środę, 7 listopada nie kursują
arrowkolejka podmiejska (proastiakos) i kolej państwowa OSE
arrowautobusy i trolejbusy
arrowstatki pozostaną zacumowane w portach przez 24 godz.
arrowcztero godziną przerwę w pracy (12:00-16:00 ) przeprowadzą kontrolerzy ruchu lotniczego
arrowtaksówkarze

W  środę metro, kolejka miejska ISAP będą funkcjonowały po godzinie 15:00. O tej samej godzinie (15:00) zostaną zamknięte centralne stacje metra: Syntagma i Panepistimio, Evangielismos i Akropl – do odwołania. Natomiast tramwaje będą kursowały po godzinie 13:00, a centralne przystanki Syntagma i Zappion będą zamknięte od godziny 14:00 – do odwołania.

aperg1Wiece i spotkania
W czasie strajku w Atenach i innych greckich miastach odbędą się uliczne demonstracje.

We wtorek, 6 listopada dwa największe greckie związki zawodowe zaplanowaly o godzinie 11:00 demonstrację na placu Pedio tou Areos. W tym samym czasie na placu Omonia protestować będzie związek zawodowy partii komunistycznej PAME.

W środę, 7 listopada grecki parlament ma uchwalić ustawę, na mocy, której zostanie wydłużenie wieku emerytalnego o dwa lata do 67 roku życia, zmniejszenie emerytur oraz zniesienie dodatkowych wypłat z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wakacji, a także kolejne ograniczenia świadczeń socjalnych, zasiłków dla bezrobotnych i redukcje w służbie zdrowia.

W proteście przeciwko radykalnym posunięciom oszczędnościowym rządu związki zawodowe ADDEY i GSEE przeprowadzą akcję protestacyjną o 17:00 przed greckim parlamentem na placu Syntagma. O tej samej godzinie na placu Omonia w Atenach odbędzie się wiec manifestacyjny PAME.

„Wszyscy razem możemy nie dopuścić do przegłosowania środków, które niszczą społeczeństwo i gospodarkę” „Trzeba skończyć z neoliberalnymi obsesjami i zapobiec polityce rządu i trojki (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy – głosi komunikat związku.