anergi gr

Wskaźnik bezrobocia w Grecji osiągnął w lipcu rekordowy poziom 25,1 %, podczas gdy w czerwcu wynosił 24,4 %- poinformował grecki urząd statystyczny ELSAT.

Liczba bezrobotnych osiągnęła 1.261.604 osób – bezrobotnych wzrosło o 42,8% w porównaniu do lipca 2011r.

Co gorsza, sytuacja osób młodych na rynku pracy systematycznie się pogarsza. Wśród osób w grupie wiekowej do 24 lat bez pracy pozostawało w lipcu 54,2 % w porównaniu z 44,4 % rok wcześniej.

Bezrobocie kobiet jest jeszcze bardziej dotkliwe, obejmuje 29 % w porównaniu do 21,4% roku ubiegłego. Natomiast wśród mężczyzn bezrobocie wzrosło do 22,3% z 15,1%.

Pod względem podziału administracyjnego, najwyższa stopa bezrobocia (27,1%) znajduje się w regionie Epirus – zachodniej Macedonii, Attyce(25,2%), gdzie mieszka około 2/3 populacji, Macedonii -Tracja (24,9%) oraz Tesali- Grecja Środkowa (24,2% ), Peloponez – Zachodniej Grecji – Wyspy Jońskie (22,9% ) i na Krecie (22,8%), Wyspy Egejskie (22,4%).