Visa, światowy lider w płatnościach cyfrowych, ułatwiający transakcje między konsumentami w ponad 200 krajach ma na celu przyczynienie się do ożywienia greckiego przemysłu turystycznego poprzez dostarczanie danych i trendów w ramach nowej umowy z Ministerstwem Turystyki.

Minister turystyki Vassilis Kikilias ogłosił tę wiadomość po podpisaniu umowy z prezesem Visa na Europę Charlotte Hogg.

Zgodnie z umową Visa dostarczy ministerstwu turystyki aktualne dane dotyczące międzynarodowych i krajowych trendów w turystyce i podróżach, wspierając wysiłki na rzecz pełnego ożywienia sektora.

Kikilias powiedział, że krok ten był kolejnym krokiem w kierunku realizacji 10-letniej strategii rozwoju turystyki w tym kraju. Visa będzie dostarczać ministerstwu zagregowane, oparte na danych informacje na temat szeregu wskaźników, takich jak wzorce wydatków, zebrane za pomocą narzędzia „Mediterranean Tourism Trends Dashboard”. Ministerstwo z kolei oceni dane w celu dalszej poprawy usług sektora publicznego i prywatnego, a także przyciągnięcia bardziej ukierunkowanych gości z zagranicy.

Odnosząc się do umowy, Kikilias podkreślił znaczenie formułowania polityki w oparciu o dane. „W związku z tym z zadowoleniem przyjmujemy naszą współpracę z Visa, ponieważ znacznie poprawi ona nasze możliwości w zakresie kształtowania polityki podczas projektowania produktu turystycznego”.

W ramach umowy Visa będzie również współpracować z grecką Narodową Organizacją Turystyczną (GNTO) w celu przyciągnięcia większej liczby turystów z zagranicy poprzez dalekosiężne kampanie marketingowe i informacyjne.

„Cieszymy się, że możemy współpracować z greckim ministerstwem turystyki, przyczyniając się do świadomego podejmowania decyzji, wzrostu liczby odwiedzających Grecję i przychodów z turystyki. Dostarczając prawidłowe dane na temat trendów w wydatkach międzynarodowych gości podczas ich podróży do Grecji, mamy nadzieję pomóc ministerstwu w opracowaniu jeszcze bardziej ukierunkowanego podejścia do dalszego rozwoju branży turystycznej, która ma kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju” – powiedział Hogg.

Według „Trendów w turystyce śródziemnomorskiej” Visa:

  • Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy to cztery główne rynki źródłowe dla Grecji, które stanowią znaczny odsetek odwiedzających, którzy używają kart kredytowych do swoich wydatków.
  • Podróżujący, którzy odwiedzili już Grecję w przeszłości, wydają średnio dwa razy więcej na osobę podczas następnej wizyty w tym kraju.
  • Infrastruktura akceptacji płatności cyfrowych w Grecji jest bardzo zaawansowana, ale duża liczba turystów nie zdaje sobie z tego sprawy.
  • Większość wydatków na turystykę kartą ma miejsce głównie w Atenach oraz na greckich wyspach w lipcu i sierpniu.
  • Większość wydatków dotyczy podróży i wypoczynku oraz handlu detalicznego, rosną też wydatki na zdrowie.