zjazd wp

W dniach 16-18 listopada br. odbył się w Pułtusku VIII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Gośćmi zjazdu byli: Wiceminister Spraw Zagranicznych Janusz Cisek, Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, oraz Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona Borowska Popławska. Gościem specjalnym zjazdu był Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który w niedzielę, w renesansowej Bazylice Pułtuskiej wraz z ks. Kanonikiem Wiesławem Koskiem celebrował mszę św. za pomyślność EUWP i nowo wybranych władz. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali również prezesi oddziałów: Łomżyńskiego – Hanna Gałązka i Białostockiego – Anna Kietlińska.

W części sprawozdawczej zjazd podsumował trzyletnią kadencję ustępującego prezydenta i sekretariatu oraz działalność EUWP w ostatnim roku sprawozdawczym. Wysoko oceniono pozycję EUWP, działalność w dziedzinie oświaty i monitorowania emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej.

W wyborach na następną trzyletnią kadencję Prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych została Helena Miziniak uzyskując 69% głosów. Helena Miziniak od 42 lat działa w środowiskach polonijnych w Wielkiej Brytanii, gdzie pełniła, liczne odpowiedzialne funkcje m.in. prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i Zjednoczenia Polek. Zasiadała też w licznych organach konsultacyjnych oraz wielokrotnie angażowała się charytatywnie, przekazując znaczne kwoty ze zbiórek pieniężnych dla ofiar powodzi oraz na domy pomocy, hospicja, szkoły i stypendia. W EUWP pełniła wcześniej funkcję Sekretarz Generalnego i Prezydenta. Przewodniczyła wielu komitetom organizacyjnym zjazdów, kongresów i konferencji a obecnie pełni obowiązki Prezesa Rady Polonii Świata.

zjazd wp1Ustępującemu Prezydentowi, Tadeuszowi Adamowi Pilatowi, w podziękowaniu za dotychczasowe 18 lat pracy, delegaci na zjazd nadali tytuł Honorowego Prezydenta EUWP. Tadeusz Adam Pilat od 33 lat jest wychowawcą polskiej młodzieży w Szwecji i działaczem w wielu organizacjach polonijnych. Pełnił m.in. przez 3 kadencje funkcję Prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Zasiadał też w licznych rządowych organach konsultacyjnych w Polsce i w Szwecji. W EUWP pełnił funkcje Sekretarza, Wiceprezydenta i Prezydenta przez dwie ostatnie kadencje.

Delegaci zatwierdzili w głosowaniu zaproponowany przez nowo wybraną Prezydent skład sekretariatu. Wiceprezydentem został Aleksander Zając, były działacz opozycyjny Niemieckiego i Międzynarodowego Komitet Poparcia „Solidarności”. Wieloletni Prezes Polskiej Rady w Niemczech i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. W EUWP pełni funkcję Wiceprezydenta trzecią kadencję.

Na stanowisku Sekretarza Generalnego pozostał Roman Śmigielski, były działacz opozycyjny w Kopenhaskim i Międzynarodowym Komitecie Poparcia „Solidarności”. Wieloletni Prezes Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii. W EUWP pełni funkcję Sekretarza Generalnego piątą kadencję.

Zjazd zatwierdził również trzech nowych Sekretarzy Regionalnych. Halina Romanowa (wieloletnia Prezes Kongresu Polaków w Rosji) – będzie Sekretarzem ds. Europy Wschodniej, Teresa Kopeć (Prezes Forum Polonii w Austrii) – będzie Sekretarzem ds. Europy Zachodniej i Wanda Vujisić (Prezes Stowarzyszenia Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze) – będzie Sekretarzem ds. krajów bałkańskich.

W skład komisji rewizyjnej wybrani zostali: Czesław Błasik (Rosja), Maria Kruczkowska-Young (Wielka Brytania) i Maria Przybyła Daczewska (Bułgaria). Powołano też przewodniczących międzyzjazdowych komisji problemowych.

W sesji programowej dyskusja toczyła się wokół najważniejszych tematów: „Oświata polonijna w Europie”, „Integracja Polonii”, „Rada Polonii Świata”, „Emigracji zarobkowa w krajach UE”, „Sytuacja Polaków w krajach ościennych” oraz „Nowy systemem finansowania”.

Wyrażono podziękowanie i szerokie poparcie dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Podjęto wstępne decyzje o zorganizowaniu w przyszłym roku w listopadzie: Konferencji „Monitor 2013″ w Wenecji oraz Rady Prezesów połączonej z Jubileuszem 20-lecia EUWP w Wilnie.

W dwudniowym zjeździe w Domu Polonii w Pułtusku udział wzięło 58 delegatów reprezentujących 33 centralne organizacje polonijne z 27 państw europejskich.

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele ZPwG Mieszko

wspolnotapolska.org.pl