konkurs ocaleni1

Fundacja SEMPER POLONIA ogłasza VIII edycję konkursu „Ocalmy od zapomnienia”. Na Wasze prace czekamy do 15 listopada 2012 r.

W tym roku chcemy zachęcić młodą Polonię do opisania relacji swoich rodzin i bliskich z innymi narodami i grupami etnicznymi obecnymi w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez konkurs chcielibyśmy się dowiedzieć jaka jest historia tych relacji, jak wpłynęły one na polską mniejszość, czy były długotrwałe w postaci przyjaźni, miłości, małżeństw, czy raczej incydentalne. Do konkursu dopuszczone zostaną także prace dokumentujące losy wybitnych Polaków – działaczy polonijnych, artystów, sportowców itp.

W poprzednich edycjach otrzymaliśmy blisko 250 prac. Najlepsze z nich prezentujemy na tej stronie. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrane prace uczestników z 2005 i 2006 r. zostały opublikowane w dwóch tomach wydawnictwa pt. „Śladami naszego dziedzictwa”.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (w załączeniu) i zapraszamy do uczestnictwa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

con info Informacji o konkursie udziela Piotr Kołodziej:
email: pkolodziej@semperpolonia.pl
tel.: +48 22 505 66 77

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstw Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

pdf Regulamin konkursu „Ocalmy od zapomnienia”
pdf Oświadczenie dotyczące praw autorskich