Polonorama

Uwaga! Potrzebna krew dla rodaka

oddaj_krew

Potrzebna jest krew dla Arkadiusza Sawickiego, który leży od ok. 8 m-cy w Szpitalu Evangelismos przy ul. Ypsilantou 45  na Oddziale Neurologii.

Telefon Centrali: 213 – 2041000

Biuro Informacji o pacjencie: 213 – 2041039

Osoby (zdrowe) oddając krew powinny wskazać osobę(imię i nazwisko), dla której oddają krew

Oddając krew ratujesz życie!!!

Exit mobile version