Od 4 Stycznia 2016 roku większa część usług w Greckim Urzędzie Pracy będzie odbywała się tylko internetowo przy użyciu hasła dostępu do Usług Elektronicznych OAED bądź KEP.

Trzymiesięczne wznowienie Karty Bezrobotnych, zgłoszenia do programu Czasowa Pomoc Specjalistyczna, Specjalistyczna Pomoc dla bezrobotnych, Zasiłek Macierzyński to jedne z najważniejszych usług, których wprowadzone zmiany dotyczą.

By móc skorzystać z w/w usług użytkownicy będą kwalifikowani jako należący do bazy danych Usług Elektronicznych OAED (odbierając odpowiednie hasło z Programu Promocji Zatrudnienia KPA OAED bądź wykorzystując własne hasło z Komputerowego Systemu Informacji) lub będą przyjmowani w KEP po okazaniu AFM, AMKA i wymaganej dokumentacji.

Dokładne instrukcje związane z zapisem do Usług elektronicznych są zamieszczone na stronie internetowej OAED  oraz w zakładce Facebook.

Od 4 Stycznia materiały dotyczące wymaganej rejestracji elektronicznej znajdą się w punktach KPA- OAED.

pdf Usługi Greckiego Urzędu Pracy (OAED)
pdf Instrukcja rejestracji elektronicznej w OAED

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się ze zmianami dotyczącymi usług OAED w trybie natychmiastowym w celu lepszej, bezpośredniej i bezproblemowej obsługi.

Opracowała: Karolina Swat