oaed

Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Urząd Pracy OAED (Organizacja Zatrudnienia Siły Roboczej) jest głównym organem rządowym w zakresie zatrudnienia w celu zapewnienia warunków niezbędnych do równoważenia podaży pracy do wymogów popytu.  Zajmuje się systemem ubezpieczeń z tytułu utraty pracy oraz świadczeń rodzinnych, zasiłków (bezrobotnych, budowlanych) itp.

Znajdziecie tu także informacje dotyczące:

orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego

  programów  pracy (dofinansowanie firmy w tworzeniu nowych miejsc pracy)

   dofinansowaniem dla nowych otwartych zawodów (specjalistów) EURES itp.

    programów zatrudnienia dla specjalnych grup społecznych

     programów szkoleniowych personelu dla przedsiębiorstw i działalności prywatnych

     programów dla bezrobotnych

     con_info Adres:

     ul. Eth. Antistaseos 8, 17456 Alimos,  Athens

     tel.:+30- 210 9989000,  fax.: +30- 210 9989500

     website: www.oaed.gr

     publish_y Katalog telefoniczny –  Lokalne Urzędy Pracy OAED