Dnia 15 września 2023 roku 255 uczniów w 18 oddziałach klasowych rozpoczęło rok szkolny 2023/2024 w Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz powitania zgromadzonych przez Dyrektora Szkoły Annę Sardis. Głos zabrał również Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki Piotr Semeniuk, który przekazał Szkole Polskiej w Atenach Dyplom Uznania z Medalem Ministra Edukacji i Nauki z okazji 250. Rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz za zasługi w działalności za podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej wśród młodych. Podziękowania jak i życzenia przekazała Pani Dyrektor Justyna Kralisz. Skierowane były one do władz samorządowych, dyrekcji szkoły greckiej, lokalnej społeczności w Atenach oraz Urzędu Miasta Egaleo. Odczytany został również list od ministra Przemysława Czarnka z życzeniami dla uczniów na nowy rok szkolny.

Zebrani odbyli wspólną modlitwę pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego – Księdza Arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego, który następnie udzielił błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów. Gorąco powitano nowych uczniów oddziałów dziecięcych oraz klas pierwszych, którzy zaprezentowali się wraz z rodzicami oraz nauczycielami zaczynając w ten sposób swoją ścieżkę edukacyjną. Dyrektor Justyna Kralisz przekazała w ich ręce pierwsze zeszyty oraz przybory szkolne ufundowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Na zakończenie przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Świder razem z członkami zespołu tańca wręczyła gościom drzewko oliwne oraz bukiet kwiatów w ramach podziękowania za przybycie na uroczystość.