W sobotę 17 lipca 2021 r. w parafii prawosławnej św. Mariny (Małgorzaty) w ateńskiej dzielnicy Ilioupoli miały miejsce 24. uroczystości ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Przybyła na nie liczna delegacja z Polski, w tym parlamentarzyści i samorządowcy.

Dzień ten był dla greckiej społeczności prawosławnej w Atenach okazją do modlitwy za Rzeczpospolitą Polską i Polaków, wspomnieniem braterskiej współpracy między naszymi narodami oraz greckim i polskim Kościołem prawosławnym.

Ikona Matki Bożej Ostrobramskiej jako dar ówczesnego prawosławnego biskupa białostockiego trafiła do ateńskiej parafii w 1997 r. Od tego czasu intensywnie rozwijają się wzajemne kontakty między Polską a Grecją na płaszczyźnie kulturowej, społecznej i religijnej. Co roku w uroczystościach biorą udział politycy, samorządowcy i ludzie kultury z obu krajów.

Uroczystej Boskiej Liturgii w cerkwi św. Mariny w Atenach-Heliopolis przewodniczył bp Demetrios Kantzavelos – biskup tytularny Mokissosu, biskup pomocniczy archidiecezji Ameryki Północnej Patriarchatu Ekumenicznego. W mowie po liturgii hierarcha nawiązując do cnót patronki parafii, świętej Mariny, zwrócił uwagę na znaczenie wolności i wskazał, że pragnienie wolności i związana z nią godność od zawsze łączą narody polski i grecki.

W liturgii udział wziął kameralny chór męskie „Grabarka”. Historycznym wydarzeniem było to, że pierwszy raz w trakcie Boskiej Liturgii w prawosławnej cerkwi wybrzmiało „Te Deum” po polsku, na melodię milenijną. Oprócz tego, na koniec zaśpiewano „Boże coś Polskę”. Chór podczas liturgii śpiewał naprzemiennie z lokalnymi kantorami, wprowadzając do niej śpiewy liturgiczne w języku polskim i starocerkiewnosłowiańskim.

Tuż po liturgii miała miejsce procesja wokół cerkwi, w której przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej niesione były flagi Polski, Grecji oraz Prawosławnego Kościoła Grecji.

Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz wręczenie osobom zasłużonym dla przyjaźni i współpracy na płaszczyźnie religijnej i dyplomatycznej odznaczeń – Orderów Świętej Mariny Polsko-Greckiej Wspólnoty Prawosławnej.

Otwarta została również wystawa IPN „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. W wydarzeniu udział wziął m. in. biskup Kantzavelos, grecki minister turystyki Haris Theoharis oraz poseł Daniel Milewski, przewodniczący polsko-greckiej grupy parlamentarnej.

Tegoroczne uroczystości wpisane są w trzydniowy blok spotkań bilateralnych na szczeblu parlamentarnym i samorządowym. Miało miejsce spotkanie z członkami Rządu Republiki Grecji. W polskiej delegacji było m.in. trzech posłów, trzech senatorów, wicewojewoda podlaski.

Jednym z punktów programu była prezentacja zagranicznym politykom i przedstawicielom świata kultury filmu o Powstaniu Warszawskim w technologii VR „Karta z Powstania Warszawskiego”.

Organizatorem uroczystości była Fundacja Hagia Marina oraz parafia św. Mariny w Ilioupoli. Nad znakomitą atmosferą spotkania czuwali proboszcz parafii Świętej Mariny w Atenach -Heliopolis, o. archimandryta Serafin Dimitriou oraz prezes zarządu Fundacji Hagia Marina, Patryk Panasiuk.

Patronatem uroczystości objęło Ministerstwo Turystyki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Grecji oraz Minister Spraw Zagranicznych RP. Dofinansowane zostały z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tekst: Dawid Gospodarek
Zdjęcia: Kamil Cywoniuk