Współpraca Polsko-Greckiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Klubu Sportowego IRAKLIS -Saloniki zainicjowały nowe wydarzenia w obszarze stosunków polsko-greckich. Z inicjatywy Prezesa PGIHP, Jerzego Athanasiadisa, we współpracy z Ambasadorem RP Arturem Lompartem, Klub Iraklis odrestaurował Pomnik Jerzego Iwanowa- Szajnowicza. Warto wskazać, że umieścił także obelisk pamiątkowy z pełnym nazwiskiem bohatera – JERZY SZAJNOWICZ – IWANOW, podkreślając tym samym jego polskie korzenie.

Projekt został sfinansowany w ramach funduszy polonijnych MSZ RP. Na tą okoliczność Ambasador RP w Atenach Artur Lompart i Prezes PGIHP Jerzy Athanasiadis zaprosili do Grecji Polsko-Grecką Grupę Parlamentarną Polskiego Parlamentu.

11 czerwca 2021 roku, odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego Pomnika Jerzego Szajnowicza w Salonikach. Polsko-Grecka Grupa Parlamentarna w składzie: Poseł Daniel Milewski, Poseł Jan Kanthak oraz Poseł Tomasz Szymański, spotkała się z władzami Regionu Macedonii Centralnej, miasta Salonik oraz parlamentarzystami greckimi. W spotkaniach po stronie greckiej uczestniczyli: Minister Macedonii i Tracji- Stawros Kalafotis, Marszałek Regionu Macedonii Centralnej – Apostolos Dzidzikostas, Mer Salonik – Kostas Zerwas, Parlamentarzysta – Theodoros Karaoglou, Parlamentarzysta – Sokratis Famelos.

Podczas tego uroczystego dnia, w godzinach porannych na Uniwersytecie im. Arystotelesa Ambasador RP Artur Lompart oraz Przeowodniczący Polskiej Grupy Parlamentarnej Daniel Milewski, spotkali się z Rektorem Uczelni, prof. Nikolasem Papajoanou. Następnym etapem inauguracji, było złożenie wieńców pod Pomnikiem Jerzego Szajnowicza przy ul. Lagada z udziałem polskiej delegacji oraz przedstawicieli władz greckich. W dalszej części dnia, delegacja polska uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego Popiersia i nowego obelisku przy stadionie Klubu Iraklis.

Po głównej ceremonii, władze Klubu Iraklis gościły delegację strony polskiej w swojej siedzibie. Poseł Daniel Milewski przekazał pamiątkowy znaczek Poczty Polskiej, wydany na okoliczność 200-lecia odzyskania niepodległości Grecji z wizerunkiem Jerzego Szajnowicza. Prezes Klubu Iraklis Fotis Theos, w ramach podziękowania za współpracę i organizację tych uroczystości wręczył pamiątkową kopię Medalu Męstwa Przewodniczącemu PGP Danielowi Milewskiemu, Ambasadorowi RP Arturowi Lompart, Prezesowi PGIHP Jerzemu Athanasiadisowi. Warto wskazać, że medal Męstwa, Jerzy Szajnowicz otrzymał pośmiertnie od Narodu Greckiego. Tym samym został uznany za bohatera narodowego Grecji. Zwieńczeniem uroczystości była msza święta, odprawiona w intencji Ojczyzny w Kościele Katolickim w Salonikach. Natomiast po mszy nastąpiło spotknie z przedstawicielami miejscowej Polonii.

Tekst: Elli Athanasiadou