Greckie źródła dyplomatyczne przyjęły oświadczenie Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO wyrażające ubolewanie z powodu decyzji Turcji o przekształceniu światowych zabytków Hagia Sophia i klasztoru Chora w meczety.

Komitet, zebrany na 44 sesję on-line z Chin, wyraził również ubolewanie, że rząd Turcji zignorował ponawiane apele UNESCO o przestrzeganie wytycznych dotyczących zabytków światowego dziedzictwa. Wyrażono również zaniepokojenie skutkami tych decyzji dla globalnego charakteru pomników i wezwano Turcję do ujawnienia intencji.

UNESCO poprosiło również Turcję o przedłożenie raportu na temat konserwacji dwóch zabytków do 1 lutego 2022 r. Zostanie to poddane dyskusji na następnym posiedzeniu Komitetu Światowego Dziedzictwa.